VİZYONUMUZ

Vizyonumuz
Türkiye’de açlık ve yoksullukla mücadelede etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer almayı, eğitimde ise dezavantajlı bölge ve okuldaki çocukları bazı akranlarının erişebildikleri imkanlara (nitelikli eğitim, kültür / sanat, deneysel bilim ve teknoloji) ulaşmalarını sağlamayı hedefliyoruz.